is toegevoegd aan uw favorieten.

Over de toepassing van het theorema van Fourier in de theorie der buigingsverschijnselen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich zelve, onafhankelijk van de overige, d.i.: wij beschouwen de lichtbeweging achter het scherm als van nul verschillende respectievelijk voor elke opening, maar = 0 voor alle andere. De verstoring in S zal dan de som zijn van al die partiëele verstoringen. Nu kan de lichtbeweging, die door elke opening wordt doorgelaten, door het theorema van Fourier ontbonden worden in een aantal platte golfstelsels, die zich achter het scherm in verschillende richtingen voortplanten. Onder al die golfstelsels zijn er eenige, die, tot verschillende openingen behoorende, een zelfden hoek t> met de normaal op het vlak van het scherm maken, en dus evenwijdig loopen: deze zullen tot één golfstelsel kunnen worden samengesteld. Daalde spleten gelijk van breedte en op gelijke afstanden van elkander zijn, zullen de golfstelsels, die dezelfde richting t> hebben, niet in amplitudo, maar alleen in phase verschillen. Merken wij vooraf op, dat men, daar u van 9 afhangt, ook den diffractiehoek als de veranderlijke kan beschouwen, waarnaar geïntegreerd moet worden, dan heeft men, daar

2 7r sin .

U = r is:

A

2 7r

d u — —r— cos 9 d 9; l

en dit, alsmede de waarden y = 0 en iui = 0 invoerende in de uitdrukking (28), die wij vroeger bij de behandeling eener enkele spleet gevonden hebben, verkrijgen wij:

nt = «, cos |2 7r #) • • • ■

waarin:

. tt p sin & stn

a. = A' a t cos 9 cl O . . . (56)

/. 7r p Slïl 0"

/.