is toegevoegd aan uw favorieten.

Over de toepassing van het theorema van Fourier in de theorie der buigingsverschijnselen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIL

De werkelijke tralieschermen. Diffractie bij terugkaatsing.

Tot hiertoe hebben wij steeds ondersteld, dat de diffracteerende rooster een meetkundig vlak was zonder dikte, en niet uitzondering der openingen geheel ondoorschijnend. Wij laten nu voor het oogenblik die onderstelling varen, en zullen thans de diffractie beschouwen door schermen, zooals die in de werkelijkheid gebruikt worden. Deze schermen kunnen bestaan uit fijne, even dikke metaaldraden, die op gelijke afstanden van elkander gespannen zijn; deze schermen werden het eerst en het meest door Fraunhofer gebruikt: hij spande bij zijne eerste proeven metaaldraden over twee schroeven, die de tegenoverstaande zijden van een klein raam

vormden, en waarvan de spoed jgg Par- duim raM)

bedroeg: bij verdere proeven gebruikte hij schroeven meteen

spoed van ^ Par. duim (0,08 mM) en nog andere1). Of

i) Fraunhofer, Neue Modifikation des Lichtes durch gegenseitige Einwirkung und Beugung der Strahlen, und Gesetze derselben. Opgenomen in de „Denkschriften der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Mtinchen für das Jahr 1821". Het hier medegedeelde vindt men op bl. -21, 24 en volg. Ook de verder vermelde soorten van roosters werden door Fraunhofer bij zijne proeven gebruikt.