is toegevoegd aan uw favorieten.

Welk weêr hebben wij te wachten?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daaromheen beschrijven, waarbij zij tevens, zooals men heeft geleerd, naarmate zij het middelpunt nadert, hoe langer hoe meer aan de opstij geilde beweging gaat deelnemen, zoodat de eigenlijke windbaan een stijgende spiraal gelijkt.

Men heeft dus hier een kringvormige beweging, of zooals men zegt, een cyclonale beweging.

Alle andere verschijnselen in het gebied der depressie laten zich daardoor op eenvoudige wijze verklaren.

Wij zullen hier echter niet te diep op die verklaring ingaan en alleen maar aangeven hoe eenige der voornaamste verschijnselen in de depressie verdeeld zijn.

In het algemeen kan men zeggen, dat in het gedeelte der depressie, hetwelk aan de Oostzijde gelegen is, betrokken weêr met regen heerscht, in het gedeelte aan de Westzijde buiig weêr met krachtigen tot stormachtigen wind en gedeeltelijk bewolkten hemel.

De luchtstroomen, die aan de Zuid- en Z.-Oostzijde het gebied der depressie binnentreden, zijn warm en vochtig.

Bij de opstijgende beweging, die zij dan aannemen, komen zij geleidelijk in hoogere en dus in koudere luchtstreken, waardoor zij hoe langer hoe minder waterdamp kunnen bevatten.

De overtollige waterdamp scheidt zich dus af in den vorm van wolken en regen, en zoo is dan het weêr in dat gedeelte gekenmerkt door een betrokken hemel en overvloedigen regen.

Begeven wij ons in gedachte achtereenvolgens naar het Oostelijk, dan naar het Noord-Oostelijk en verder naar het Noord-Westelijk gedeelte der depressie, dan zien wij, dat de regenval hoe langer hoe minder wordt.

In het Noordwestelijk gedeelte is zelfs de hemel niet meer geheel bedekt met wolken.

De koude, uit het Noorden komende luchtstroomen, die