is toegevoegd aan uw favorieten.

Welk weêr hebben wij te wachten?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Met nog een enkele opmerking besluiten wij dus hier de beschrijving van de eigenaardigheden der depressies. De voortbeweging der depressies heeft n.1. plaats langs bepaalde banen, die men langzamerhand heeft leeren kennen.

Daardoor wordt de weersvoorspelling wel eenigszins makkelijker gemaakt.

Ook het voortschrijden langs die bepaalde wegen zal in het vervolg wel ter sprake komen, en willen wij thans de depressies eens van de practische zijde beschouwen.

Om onze verbeelding te hulp te komen, raadplege men de figuren en in de eerste plaats fig. I.

Men zal dan opmerken, dat de wind ten ZOosten van het middelpunt ongeveer ZWest is, ten ZWesten van het middelpunt NWest, ten NWesten van het middelpunt NOost, en ten NOosten van liet middelpunt ZOost. ')

Bij depressies, die een langwerpigen vorm hebben zooals trouwens de meestentijds het geval is, is de wind

UtllI UV' IllIALI

zijde van het middelpunt 2) van lage luchtdrukking ZW of WZW, aan de rechterzijde NO of ONO, zie fig. Ia.

In dergelijke

Fig. ia. gevanen oe-

1) In werkelijkheid is den wind echter meer naar het centrum gericht.

2) Wij moeten ons daarbij voorstellen, (1at wij de depressie op een gewone landkaart (Mercatorsprojectie) hebben uitgeteekend. Het Noorden is dan boven, het Oosten aan de rechterhand, het Zuiden onder en het Westen aan de linkerhand. Wij keeren dan het gelaat naar de zijde, vanwaar de depressie komt.