is toegevoegd aan uw favorieten.

Welk weêr hebben wij te wachten?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weegt zich het middelpunt van een depressie wel NOof ONOwaarts, maar omdat dan in vele gevallen voortdurend nieuwe depressies uit den Oceaan komen, blijft er practisch beschouwd voor ons een centrum van lage luchtdrukking in dezelfde lichting liggen.

Dit zijn de gevallen, waarin wij langdurige ZW en WZW winden hebben, en heel dikwijls langdurigen harden wind of storm uit die richtingen.

Verder moeten wij opmerken, dat op het Noordelijk halfrond de wind in een depressie van meer ronden vorm, hoewel niet rechtstreeks op het middelpunt toestroomend, toch bijna een rechten hoek maakt met de richting, waarin de luchtdrukking afneemt, op het Zuidelijk halfrond evenzoo, met dien verstande, dat de lucht in de depressie zich daar in tegenovergestelde richting om het centrum beweegt; dat, hoe grooter het verschil in barometerstand is tusschen twee plaatsen A en B (zie fig. 2) hoe grooter

de kracht van den wind zal zijn, ongeacht of de barometer hoog of Jaag staat.

Wanneer het middelpunt der depressie zich voor ons