is toegevoegd aan uw favorieten.

Welk weêr hebben wij te wachten?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

veel regen kan vallen en ruw weder kan voorkomen, terwijl het aan de Oostkust droog en goed weder is.

Omgekeerd kan aan de Oostkust ruw weder voorkomen, onder den invloed van een depressie boven de Noordzee, en aan de Westkust goed weder.

Gaan wij bij liet bestudeeren der kaart na, hoe de kust daar is gevormd, of zij hoog of laag is, en stellen wij ons daarbij tevens voor, welke richting de luchtstroomen in een daar liggende depressie hebben, dan zullen wij verschillende eigenaardigheden in den weêrstoestand, die daar heerscht, kunnen verklaren en zal veel, wat ons anders duister was, duidelijk worden.

Wanneer een depressie een vastland nadert, waarvan hoogte en richting van dien aard zijn. dat zij weinig invloed op den loop der depressie kunnen uitoefenen, dan zal de depressie onveranderd haren weg vervolgen.

Is dit echter niet het geval, dan zal zij een anderen weg inslaan.

Bewijzen zijn daarvoor in overvloed aanwezig.

Het allerbeste bewijs is wel, dat de depressies, zoodra zij boven het vaste land van Europa komen, langzamer voorttrekken en dat de banen, die zij gewoonlijk volgen, veel ingewikkelder zijn dan boven den Oceaan en boven Noord-Amerika, dat in zooverre verschil mer Europa oplevert, dat daar de groote binnenzeeën, als de Oost Zee en de Middellandsche Zee ontbreken, die zelve weer een grooten invloed op den loop der depressies hebben.

Als uit Valentia, St. Matthieu of Stornoway, (welke plaatsen als uiterste wachtposten aan den Oceaan telegrafisch met ons verbonden zijn) aanmerkelijke daling van den barometer en terugdraaiing van den wind worden geseind, zullen wij veelal ook spoedig onder den invloed komen van eene depressie en van het slechte weder, dat zij medebrengt.