is toegevoegd aan uw favorieten.

Welk weêr hebben wij te wachten?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voert, zij kan ook warmte leveren door de warme zeestroomen, die zich op de kusten werpen en door de warme luchtstroomen, die liet land binnendringen.

Aan de Westkust van Europa, waar de warme Goltstroom langs loopt, is dit in het bijzonder het geval, terwijl de warme Zuidwestelijke luchtstroomen de oorzaak zijn, dat de West-Europeesche winters zoo zacht zijn.

De bovengenoemde zeestroom, in zekeren zin ook een circulatie-stroom gaande tusschen de passaten van het Oosten naar het Westen (zie kaart III ')) en daar de Equatoriale Stroom genoemd, loopt langs de kust van West-Indië door de Caraïbische Zee en bezuiden Cuba in de Golf van Mexico, waarin hij als in een cirkel rondloopt, verlaat de Golf van Mexico weder benoorden Cuba, gaat dan door de straat van Florida en stort zich hier weder in den Oceaan.

Nu volgt hij. soms door ondiepten gewijzigd, de richting der Amerikaansche kust NOostwaarts, later, door de New-Foundlandsche bank weder iets in richting gewijzigd, gaat liij ONO- en Oostwaarts voort en passeert de Wester- of Azorische eilanden.

Hier op ;38° a 39° NBr en 35° WLengte gaat een deel van den stroom zijn weg vervolgen naar de westkusten van Ierland, Schotland, enz., terwijl twee andere takken zich Oost- en ZOwaarts ombuigen, de eerste naar de Golf van Biscaye, de tweede langs Portugal en Spanje naar het Zuiden.

Een deel van dezen stroom gaat door de Straat van .Gibraltar in de Middellandsche Zee-) en het overblijvende deel langs de westkust van Afrika zuidwaarts, waar het zich weder met den Equatorialen stroom vereenigt.

1) Die in ruwe omtrekken ons daarvan een voorstelling geeft.

2) Die beduidend lager niveau heelt dan de Atlantische Oceaan.