is toegevoegd aan uw favorieten.

Welk weêr hebben wij te wachten?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De NOostelijke tak gaat langs de Westkust van Noorwegen, de westzijde van den stroom strijkt zelfs langs de Oostelijke zijde van het eiland IJsland.

Later in het hooge Noorden gaat deze stroom zich NWestelijk en ZWestelijk ombuigen, om een nieuwen, nu een kouden stroom, den zoogenaamden Arctischen of Noordpoolstroom te vormen.

Deze koude poolstroom is weer oorzaak, dat onze overburen in Amerika, wat het klimaat betreft, in zooveel minder gunstige omstandigheden verkeeren dan wij; dat op dezelfde breedte, waar dus de zon op den middag even hoog aan den hemel staat als bij ons, van geregelde oogsten van koren en vruchten geen sprake kan zijn.

Hout is daar het voornaamste voortbrengsel van den bodem.

Iets Noordelijker is het verschil nog sterker.

Het klimaat van West-Noorwegen laat toe, dat daar koren wordt verbouwd; de havens aan die kust, zelfs tot aan de Noord-Kaap vriezen nooit dicht, terwijl het land op dezelfde breedte in Amerika alleen geschikt is om bewoond te worden door Eskimo's en dieren der poolgewesten.

Wij stippen deze bijzonderheden slechts aan om het interessante ervan, en om te doen uitkomen, in hoeveel gunstiger toestand wij aan de Westkust van Europa verkeeren, als een gevolg van deze warme zee- en luchtstroomen.

Hieruit zal men ook kunnen opmaken, dat onze Oostelijke naburen in Europa en Azië een droger lucht en lager temperatuur moeten hebben, omdat zij verder van de zee verwijderd zijn.

Naarmate men Oostelijker komt, nemen de winters in strengheid toe.

Maar, wijl er langs de Oostkust van Azië een warme stroom