is toegevoegd aan uw favorieten.

Welk weêr hebben wij te wachten?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

loopt, uit Zuidelijk gelegen zeeën komende, is het verschil tusschen het Oost-Aziatische klimaat en het onze niet zoo groot, als tusschen het klimaat aan de Oostkust van Amerika.

Het klimaat aan de Westkust van Amerika is ook veel milder dan dat aan de Oostkust.

Er worden door vele geleerden beschouwingen geleverd over het ontstaan van deze zeestroomingen.

Sommigen beweren, dat zij ontstaan door het afzetten van groote hoeveelheden water door de groote rivieren, zooals de Amazone-rivier, de Missisippi, om een paar der voornaamste te noemen.

Anderen nemen het verschil in zoutgehalte of de groote verschillen in temperatuur als oorzaken der zeestroomen aan.

Weer anderen zeggen, dat deze rivieren het weinigje water, dat zij afzetten, zelve ook van den Oceaan hebben ontvangen, welk water dan toch maar één druppel in een emmer zou zijn, vergeleken bij dezen majestueuzen stroom, die een afstand van zoovele duizenden uren gaans doorloopt.

Otschoon het bekend is, dat het minder zoute water van den Oceaan door de straat van Gibraltar naar de Middellandsche Zee met haar zouter water en lager niveau stroomt, en het minder zoute water van de Oost-Zee naar de Noord-Zee, met beneden-stroomen in omgekeerde richting, kunnen deze stroomen toch moeilijk de oorzaak van de stroomen in den Oceaan zijn.

Wij willen dus, omdat dit meer waarschijnlijk is, met anderen aannemen, dat de passaten n.1. de NO en ZO winden, die even benoorden den Equator zich vereenigen, wel de voornaamste factoren zullen zijn om het water in westelijke richting voort te drijven.

Dc Golfstroom zal, in het gebied der anti-passaten komende, door de heerschende ZWeste-, Weste- en nu en dan NWeste winden, gedeeltelijk in ONOostelijke,