is toegevoegd aan uw favorieten.

Welk weêr hebben wij te wachten?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plaats, die zij innemen in een depressie, zoodat personen, die in een ander gedeelte der depressie zijn, of meer algemeen uitgedrukt onder een hoogeren of lageren luchtdruk verkeeren dan wij, ook een ander wolkenstelsel zullen waarnemen.

Door het bestudeeren van de voornaamste wetten, die de vorming en verstrooiïng der wolken beheerschen, zal

Fig. 7. De verschillende vormen der wolken in eene depressie.

men zich ook een beter denkbeeld kunnen vormen, waarom de wolken zooveel in vorm en kleur verschillen.