is toegevoegd aan uw favorieten.

Welk weêr hebben wij te wachten?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gezien worden, is er geen regen, evenmin eenige wind van beteekenis te verwachten.

'2. Cirro-stratus. Hieronder verstaat men een fijne, witachtige sluier, bank,') die zich nu eens over den geheelen hemel uitspreidt en daaraan een witachtig aanzien geeft, dan weer meer of' minder duidelijk het aanzien van in elkaar gewarde vezels vertoont.

Deze vederachtige lagen wolken zijn de voorboden van mist of sneeuw, en van meer wind dan met cirri-, haarof vederwolken.

Gewoonlijk zijn ze eene verzameling van kleine wolkjes, in ëéne groote wolk of bank, gelijkende op een sluier of net met mazen donker van kleur, door de zon beschenen ; voornamelijk vroeg in den morgen of vóór zonsondergang, ziet bet geheel er droevig grauw en roodachtig bruin uit.

Ziet men zoodanige bank in het ZWesten, dan wordt het niet alleen zeer spoedig dik van mist, nat neerslaande mist, maar er bestaat ook alle kans, dat de mist van eenigen duur zal zijn.

Vooral in den herfst, en aan de zeekusten kan het voorkomen, dat dergelijke natte mist 2 a 3 dagen aanhoudt. Somtijds gaat zij in motregen over, meestal gevolgd door een krachtigen wind.

Evenals aan de zeekusten beduidend meer regen valt dan op plaatsen, die er ver van verwijderd zijn, komt op zee en aan de zeekusten ook veel meer mist voor, dan elders op het land.

In den regel heeft men met mist een matige koelte.

Ziet men de omschreven bank in het ZO of OZO terwijl de wind ook ZO of OZO is, dan kan in den winter sneeuw worden verwacht, omdat deze winden uit kouder streken komen, en sneeuw niets anders dan bevroren mist is.

1) Zeemansterm.