is toegevoegd aan uw favorieten.

Welk weêr hebben wij te wachten?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zonder kransen om de zon te veroorzaken, de vorming van kransen doet ontstaan.

Het zijn vederachtige-lagenwolken, (evenals Cirro-Stratus).

Deze wolken zijn de voorboden van regen en wind, en gewoonlijk een bewijs dat er spoedig verandering verwacht kan worden.

Veelal ziet men deze wolken als een bank aan den horizon in ZW. of WZWestelijke richting, welke er grijsachtig donker uitziet en gelijkenis vertoont met een net met mazen; dan krijgt men in den regel regen.

Ziet men echter voor deze bank grauwe, modderaehtig uitziende strooken of lagen, dan kan met eenige zekerheid binnen 3 a 4 uren regen niet in den regel harden wind verwacht worden, en bestaat er alle kans dat de regen en de wind vrij lang zullen duren.

Zien we een dergelijke wolkenbank in ZZO tot ZZW richting van ons, en waait de wind ook uit denzelfden hoek, dan kan eveneens met 3 uren tijds regen verwacht worden.

Begint het in dit laatste geval goed te regenen, dan duurt dit zelden langer dan 10 uur.

Nu volgt er een oogenblik van nog meer regen, (stortregen) gevolgd door afname van wind en korte tusschenpoos van stilte.

Dan passeert ons het middelpunt (centrum) van lagen druk, en gaat de wind naar W, WNW of NW. Wij kunnen dan krachtigen wind verwachten.

Is de wind echter ZW of WZW (en men lioude dit steeds in het oog), dan kan de regen wel drie dagen aanhouden, en de wind onveranderlijk uit denzelfden hoek blijven waaien.

Dit komt, omdat wij dan in de gewone baan en de lange linkerzijde der depressies zijn, en het middelpunt van lagen druk, doordien er telkens nieuwe toevoer van opvolgende depressies is, niet voor ons verplaatst wordt.