is toegevoegd aan uw favorieten.

Welk weêr hebben wij te wachten?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

helderen blauwen liemel zich vertoonen, en er uitzien als bundels gewasschen wol.

Deze wolken zijn de voorboden van mist, droge mist.

Wanneer wij dergelijke waterpasse strooken zien, die er als bundels gewasschen wol uitzien, dan kan men vrij zeker op een schoonen achtermiddag zeggen: „wanneer wij morgen vroeg opstaan, is het dik van mist."

Maar ook bijna even zeker is het, dat liet enkele uren na zonsopgang weder helder en schoon weder zal zijn.

Blijven er, nadat de mist is opgeklaard, nog van deze wollig uitziende strooken over, dan kan een herhaling van de mist worden verwacht. Vooral in de Oostzee als binnenzee, komt deze droge mist veelvuldig in de maanden Mei en Juni voor.

Het is dan zeer bestendig en over dag zeer schoon weder.

De mistlaag is daar dan zeer laag en niet dicht; daardoor kunnen wij de vuren van het land er door heen zien, ot' boven de mistlaag in de verte zien schitteren.

Met droge mist is "er altijd een flauw koeltje.

Hiermede hebben wij de 10 wolkensoorten behandeld, zooals die op het Internationaal Congres, in 189(5 gehouden, zijn vastgesteld.

Hoewel er nog namen zijn opgegeven, om daarmede wolken aan te duiden, die eenigzins op een van de eerstgenoemde gelijken, en dan in plaats van Strato-Cumulus, Strato-Comuliformis, en in plaats van Cumuli-Nimbus, Nimbus Cumuliformis worden genoemd, kunnen wij deze buiten beschouwing laten, omdat deze wolken haar kenmerkenden vorm hebben verloren, en de weerstoestand met deze wolken reeds een verbetering heeft ondergaan, omdat zij zich verdeelen of oplossen.

De overige namen, Fracto-Cumulus. Fracto-Nimbus en Fracto-Stratus hebben wij ter plaatse reeds behandeld: