is toegevoegd aan uw favorieten.

Welk weêr hebben wij te wachten?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de orkanen niet voor, en kunnen wij weder opmerken, dat de kust van Jucatan, die hier als 't ware als een schiereiland om de Noord vooruitsteekt, er het hare toe zal bijdragen.

Ofschoon de meeste orkanen NW en WNWestwaarts opgaan, maakt nu en dan éen enkele hierop een uitzondering, om door voor ons onbekende oorzaken benoorden de Bermuda-eilanden zijnen loop te wijzigen en dan NOostwaarts, den Golfstroom volgend, op te gaan, zich later ZOostwaarts ombuigend, wanneer ook wij er somtijds een deel van kunnen krijgen.

Wellicht kunnen wij hieronder rangschikken die plotseling opkomende NWeste-stormen, die op onze kusten bijwijlen zooveel schade aanbrengen, en zulke buitengewone vloeden veroorzaken.

Deze moet men echter niet rangschikken onder de NWeste-stormen, die ieder jaar nu en dan in den winter en in het voorjaar voorkomen, maar onder die stormen, welke hier te lande zulke groote verwoestingen en overstroomingen hebben teweeg gebracht.

De maanden Juli, Augustus, September en Octoberzijn benoorden den Equator de maanden, waarin de meeste orkanen woeden, evenals in Februari, Maart en April bezuiden den Equator, om dezelfde redenen als wij elders hebben opgegeven.

Terwijl wij in de voorgaande hoofdstukken de voornaamste en wetenswaardigste hoofdzaken van luchtstroomingen, warmteverschijnselen en wolken hebben behandeld, en getracht hebben op verschillende wijze een overzicht van praktische weerkennis te geven, willen wij ons in het laatste gedeelte er meer bepaaldelijk op toe leggen, om door voorbeelden uiteen te zetten, hoe wij met behulp van de opgaven van het Meteorologisch Instituut in sommige dagbladen en met verwijzing naar het verhandelde, telkens