is toegevoegd aan uw favorieten.

Welk weêr hebben wij te wachten?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

richting ZW naar NO ver uitgestrekt zijn, of de eene depressie de andere opvolgen en in dezelfde richting over dezelfde plaatsen trekken, de uitgestrektheid van ZZO naar NNW, of van ZO naar NW is zelden zoo groot, dat wanneer b.v. het middelpunt over Christiaanssund of Bodö in Noorwegen, of over Ile d'Aix, Clermont of Biarritz gaat, wij dan onder den invloed van deze depressie komen.

Het kan voorkomen, dat wij onder den invloed van een gebied van hoogen druk NOosten- of Oostenwind hebben, terwijl op andere plaatsen ver Zuidelijk van ons onder den invloed van lagen druk de wind ZWest of West is, en het weder ruw.

Bij zeer ruw en ongestadig weder bij ons, is er dan veelal in Zuidelijke richting goed en standvastig weder.

Is dit niet het geval, dan is men daar onder den invloed van een andere depressie, waarvan het middelpunt op grooten afstand van ons ligt.

Volgen nu een tijd lang de depressies ééne richting en op dezelfde kusten toe, dan kan het voorkomen, dat men daar geruimen tijd achtereen ruw weder heeft, terwijl men zich Noordelijk of Zuidelijk van deze depressies al dien tijd in goed weder mag verheugen.

Daardoor is het dan ook te verklaren, dat terwijl alles in Spanje en Portugal verdort en verdroogt, en er de oogst mislukt, wij een vochtigen, natten zomer hebben; of omgekeerd dat men in Spanje en Portugal overvloedige regens heeft, die daar niet zelden overstroomingen der rivieren veroorzaken, terwijl wij een drogen zomer en hoofdzakelijk NOoste- of Oostewinden hebben.

Bij bestudeering van de barometerstanden op verschillende plaatsen rondom ons, zien wij dan ook menigmaal, dat het eene gebied onder den invloed van hooge drukking, een ander onder den invloed van lagen druk verkeert