is toegevoegd aan uw favorieten.

Welk weêr hebben wij te wachten?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

andere wind volgen. Nu eens hebben wij regen en dan weer is het droog weder, nu eens lijkt de lucht goed, dan weer dreigend en donker, en bij al deze verschillende toestanden van het weder zal men opmerken, dat dit weinig of geen invloed op den barometer uitoefent.

Nu eens rijst hij een weinig, om straks weer te dalen, altijd lager stand aannemend.

Dan zijn wij (en over een groote uitgestrektheid rondom ons), in het geval, zooals wij dat bij de behandeling van den barometer omschreven hebben.

Wanneer de barometer dan een zeer laag standpunt heeft aangenomen, kunnen wij zeker in 9 van de 10 gevallen de verwachting uitspreken, dat wij een zeer stormachtigen Noordelijken wind met regen of hagelbuien zullen hebben.

Daar de opgaven van het Meteorologisch Instituut voor den zeeman alleen waarde hebben, zoolang hij in de haven is, omdat wanneer hij eenmaal daarbuiten is, hem geen berichten meer kunnen toekomen, kan hij nu met niets anders rekening houden dan met zijn barometer en thermometer, zijn kennis van depressies en zijn kennis van lucht en wolken.

Zijn barometer zegt hem, dat hem een depressie nadert, de wind zegt hem in welke richting het middelpunt ligt van de depressie, die hem nadert, of zooals ook het geval kan zijn, de depressie, die hij nadert.

Want met een zeeman is dat anders als bij ons aan land, zijn schip is in beweging en kan dus door zijn koers en voortgang een depressie naderen, of er zich van verwijderen.

Voor veiligheid van schip en levens, om schade aan schip, machine, tuig en zeilen te voorkomen, is het dus van het hoogste belang, dat ieder, wien het commando