is toegevoegd aan uw favorieten.

Welk weêr hebben wij te wachten?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij bevinden ons dan in het veld, dat de depressie doorloopt.

Met stormen uit andere richting hoort men dit zingen en suizen zelden, en ziet men ook geen meeuwen onder de zeilen.

Als men op het vrije veld is, kan men bij enkele gelegenheden ook de telegraaf- en telephoondraden hooren zingen, het sterkst in de nabijheid der telegraafpalen.

Onder alleenstaande boomen kan men nu en dan ook een eigenaardig suizen hooren, ofschoon het stil en kalm

is in de natuur.

Bekend is verder, dat visschen en vogels gelokt kunnen worden door brandende vuren en lichten aan den wal of op het water, en dat zij, in scholen op het geluid van muziek afkomen.

Er zijn voorbeelden, dat dolphijnen met een kalme zee onder de keerkringen langs de zijden van een zeilend schip zwemmen, waar aan boord muziek gemaakt of gezongen wordt.

Eigenaardig is zeker, dat zij juist tegen dat gedeelte van het schip blijven zwemmen, waar aan dek muziek gemaakt wordt, en dat zij hun snelheid precies regelen naar de vaart van het schip door het water.

Menschen, door jicht of rheumatiek geplaagd, verwachten slecht weer met regen.

Bestudeeren wij echter de lucht en den dampkring, dan zal men opmerken, dat de lucht reeds vochtig en daardoor koud is, ofschoon het niet regent en er zeer waarschijnlijk ook geen regen zal komen.

Want personen met dergelijke kwalen, of die door asthma gekweld worden en zij, die een slechte borst hebben, zullen in den regel hiervan het meest last hebben, wanneer de barometerverschillen tusschen ons en andere plaatsen klein zijn.