is toegevoegd aan uw favorieten.

Over sympodie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de achterzijde, voor zoover het 't saerum geldt, bijna geheel open is.

Zooals hoven reeds weid vernield, zijn de ossa ischii steeds samen vergroeid, en meestal hangen de schaambeenderen met dit heenstuk samen: deze zijn dan snavelvormig naar vóór uitstekend, en vormen aldus met de vergroeide zitheenderen één geheel. Zijn de f»ssa ilei tot een schild samengesmolten dan ligt dit ééne groote beenstuk daaronder.

Het hangt nu van de ontwikkeling van dit heenstuk af', of er een foranien obturatorium gevormd is en of er tusschen de symphysis en de zitheenderen nog een opening overblijft, die dan de eigenlijke bekkenholte voorstelt: kort en goed dit beenstuk kan alle mogelijke vormen vertonnen en wordt in één geval (VIII) alleen door een klein knobbeltje gerepresenteerd. Ook de plaats van het acetabulum of van de acetabula hangt af van de ontwikkeling van dit been; in die gevallen waar het vrij groot is. is het acetabulum er achter en onder tegen aangeplaatst. waar het klein is, zoeke men het acetabulum achter op de vergroeide ossa ilei. In enkele gevallen is de gewrichtskom voor een deel uit genoemd beenstuk, voor een deel uit de ossa ilei gevormd.

Het os coccygis is meestal niet aanwezig.

Extremiteiten.

De femur biedt alle variaties aan tusschen één enkel dijbeen. met één hoofd en twee condyli aan het distale eind. en twee complete femora, die weliswaar door één tegument zijn omgeven, maar wier beenderen toch