is toegevoegd aan uw favorieten.

Over sympodie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naai' den navel, om aldus in de navelstreng over te gaan. Op de hoogte van den vierden lendewervel geelt de aorta twee takken af: de arteriae iliacae, die beide de arteria umbilicalis gedeeltelijk volgen, dns aan de linkerzijde van den bekkeningang verloopen. De linker arteria iliaea gaat dan verder niet den nervus cruralis mee, de rechter buigt zich achter de symphysis om tot aan de lacuna vasorum van de rechterzijde en verloopt verder geheel normaal als arteria femoralis dextra.

Deze twee arteries zijn bijzonder dun; ook zijn de arteriae I typogastricae, die ze afgeven, naar evenredigheid weinig ontwikkelt!. De arteria umbilicalis heelt daarentegen bijna hetzelfde volumen als de aorta.

De vena iliaca dextra loopt in tegenstelling met de arterie langs de rechter linea innominata.

Dij het openen van de buikholte valt direct <Ie groote lever op. die het geheele bovenste gedeelte van den buik in beslag neemt. Daar beneden ligt de sterk uitgezette llexura sigmoidea gevuld metmeconium (lig. 4. a.).

Aan de rechterzijde komen nog even darmlissen te voorschijn. Hieronder ligt het ovarium met de tuba er boven op, de laatste is te herkennen aan den franjevormigen morsus diaboli. De tuba zet zich naar beneden toe voort in een buis, waarschijnlijk liet overblijfsel van de gang van Muller, die achter liet ovarium verloopt en zich naar de plaats begeeft waar normaliter de inwendige opening van het lieskanaal is; daar verliest zij zich in het peritoneum (lig. i. 1.). Aan de linkerzijde