is toegevoegd aan uw favorieten.

Over sympodie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevormd wordt. Daarin komt aan de onderzijde een sleuf'. Daar om heen ontstaat de geslachtswrong, waaruit '•Ü de vrouw de labia majora ontstaan. De knobbel wordt tot penis bij den man, tot clitoris bij de vrouw.

Volgens een aantal schrijvers ontstaat de anus, doordat aan liet achterste lichaamseinde liet epiblast zich tot een groef instulpt. die later in den einddarm doorbreekt. Nieuwere onderzoekers hebben een andere voorstelling, die hier op neer komt, dat op een kleine plaats het mesoblast verdwijnt, waardoor darm en epidermis elkaar naderen. Hierdoor ontstaat de zoogenaamde anaalmembraan, die op een gegeven oogenblik doorbreekt.

Als eerste aanleg van den bekkengordel worden twee kraakbeenstuk jes genoemd, links en rechts van het einde van den darm gelegen. Daaruit ontstaan «Ie twee bekkenhelften en daarmee zullen later de twee extremiteiten, die in de week als uitsteeksels ter zijde van den romp voor den dag komen, in verbinding treden. Ze bestaan uit een complex van cellen, die uit het mesoblast afkomstig zijn.

W at ik in de litteratuur heli kunnen vinden over de oorzaken, die tot de sirenen-vorming hebben geleid, is niet heel veel geweest.

Over de oude theorie heb ik reeds gesproken.

Hij alle nieuwere schrijvers, die een verklaring geven, bestaat eigenlijk maar ééue opvatting, die steeds wederkeert en die het duidelijkst beschreven staat in het stuk van Gebhard. I)e leer. me hij omtrent het ontstaan der