is toegevoegd aan uw favorieten.

Over sympodie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in een vroeger stadium thuis behoort. De volgens Fischer normale draaiing van de darnibeenderen blijft eveneens achterwege, en wel behalve door de samensmelting, ook direct door de nauwte van het amnion.

De aplasie van het urogenitaal-apparaat wordt door Gebhard verklaard door de houding van liet kind in utero. De bewegelijkheid in de heupgewrichten is een zeer geringe, vooral omdat de femur bij de geringste buiging tegen het dicht vóór hem geplaatste bekken stoot.

Daarentegen is de bewegelijkheid in de symphysis sacroiliaca vrij groot. Als nu het been zich tegen het lichaam aanlegt, zal een druk op de buikingewanden worden uitgeoefend, die behalve genoemde aplasie, ook het ontbreken van de normale arteriae umbilicales moet begrijpelijk maken.

De verklaring, welke Gebhard geeft, komt mij onwaarschijnlijk voor. Eene nauwheid van het amnion, die in de dwarsche afmeting van het embryo een zoo grooten invloed zou uitoefenen, terwijl in de lengterichting toch in zoo vele gevallen een gioote volkomenheid wordt bereikt, is wel moeilijk aan te nemen. Dat de druk van het amnion alleen bij den eersten aanleg zou werken, waarbij dan de groei in de lengterichting verder ongestoord zou zijn, is evenmin te begrijpen daar wij weten, dat in vele gevallen de draaiing geen 180" maar veel minder bedraagt.

Stel dat we b. v. in geval A met Gebhard aannemen, dat de twee uitsteeksels, die de extremiteiten zullen