is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kz. In het veld :

aan

j. b. p. f. gonggrijp gkwezen zendeling-leer aar bij de 1nlandsciie ( hristen-(!kmeentkn te depok en toegoe in nederlandsch indië,

voor verspreiding van nuttige kennis onder den inlander in nederlandsch tndle.

1864.

Brons, 40 m.M. Leidsch penningkabinet.

Aan 's Rijksmunt geslagen op verzoek van den Minister van Koloniën, del. 17 Januari 1865, Letter F n2. 36.

Tijdschrift 1895, blz. 35, als gesneden door D. v. d. KELLEN.

24. 1864.

Prijspenning der stad Maastricht.

Vz. Een gevleugelde vrouw de face staande en het gekroonde wapen van Maastricht voor hare voeten houdende, daaronder: <;. jkhotte f.

Omschrift: de stad - Maastricht.

Kz. Een eikenkrans.

Zilver en brons, 38 m.M. Verz. Z.

Dezelfde komt ook voor in zilver, gevat in breeden geornamenteerden rand met in den eikenkrans gegraveerd: