is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verrigtingen ter herstelling en bevestiging van Neerlands onaf hankelijk volksbestaan, in de jaren 1813-1815, een werkzaam aandeel hebben gehad, een eereteeken in te stellen ;

Verklaart, als daartoe bij voormeld besluit gemagtigd, dat N. N.

geregtigd is tot het dragen van voorschreven eereteeken, hetwelk hem als openlijk blijk zal strekken van 's Konh.gs erkentelijkheid voor hetgeen door hem in die gedenkwaardige jaren voor het vnderland is verrigt.

I Iet kruis werd bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan der Militaire Willemsorde, welk feest om den invallenden Zondag, niet op den eigenlijken datum, (25 Juni) doch 27 funi 1865, te Leiden werd gevierd, door Z. M. Koning Willem III, tijdens de plechtigheid in de Sint Pieterskerk, persoonlijk op de borst van den grijzen Prins Frkdkrik gehecht.

Na alloop werd door den Minister van Oorlog, luitenant-generaal J. W. Blanken, bijgestaan door den generaal Nepveu liet kruis aan circa 600 oud-strijders op het feestterrein 'Rapenburg) uitgereikt. (Zie II. Hakdenberg, het Nationaal feest te Leiden, ter tere van de oudst rijders van de jaren 1S13 en 1815 en ter viering van het halve eeuw feest der M. IV. O., 's Gravenhage, de Gebr. v. Cleef). Volgens een noot waren bij de uitgave ruim 5000 ex. uitgereikt.

1865. 8 Juni.

Maskerade der Leidsche Studenten.

Vz. Jonker Willkm graaf van Oostkrvant links te paard gezeten.

Omschrift: JTH>RT IOIH! (i:7:ij7US r?OR-

m7n?die: pjollttrd.

Kz. Glad veld.

Omschrift: © IN MKMORIAM DIEI NATALIS CCXC ACAD. LVGD. BATAV. VIII ANTE ID. IVN. MDCCCLXV

Zilver en brons, 32 111.M. Verz. Teyler.