is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Opschrift boven: INTIJDS GEOEFEND, ALTIJD BEREID.

Onder: NEDERLANDSCHE

WEERBAARHEIDSBOND OPGERIGT 1866.

Terzijde staat: j. v. m. menger, y.

Brons 54 m.M. Verz. Z. (met gegraveerd kantschrift iE EEREPRIJS BEHAALD DOOR K. J. v. DORT.)

Deze penning is eerst in 1869 vervaardigd. Oranjepenningen 1274.

1866 22 Oktober.

Prijspenning van den Nederlandschen Weerbaarheidsbond.

Vz. De rechtsgaande nederlandsche leeuw, in den rechter voorpoot een zwaard en met den linker op een pijlbundel rustende.

Omschrift: EENDRAGT MAAKT MAGT. In de afsnede: 22 october—1866.

Kz. In een lauwerkrans: scherpschutterswedstrijd

Omschrift: nederlandsche weerhaarhk 11 >s-

bond

Brons, met oog en ring, 19 m.M. Kon. Kab.

74. 1866. Oktober.

Belooningspenning vanwege het Rijk aan hen, die zich bij het heerschen der cholera verdienstelijk hebben gemaakt.