is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vz. Esculaap, half naakt, links staande, hij houdt in de rechterhand een patera en met de linker zijn kleed vast, voor hem zijn staf, waarom een slang gekronkeld is, daaronder: j. elion f.

Omschrift: OB CIVES — SERVATOS

Kz. Een lauwerkrans waardoor een lint geslingerd is

Omschrift: ♦VOOR GOEDE ZORG EN HULP BY HET HEERSCHEN DER CHOLERA ASIATICA IN 18 ..

Brons, 57 m.M. Leidsch Penn. Kab.

75. 1866. Oktober.

Hulde aan de Groningsche doktoren en studenten voor hun bewezen diensten bij het heerschen der cholera.

Vz. Esculaap, half naakt, links staande, hij houdt met de rechterhand zijn met een slang omkronkelden staf en met de linker een schild met het wapen der stad Groningen. Aan zijne voeten, links eene vrouw en rechts een man en vrouw in smeekende houding. In het veld rechts: vdk. (ellen)

In de afsnede:

SENATUS GRONINGANUS D.D.

Kz. Twee zaamgebonden lauwer- en eikentakken.