is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vz. Zijn linksgewend borstbeeld omhangen met het insigne zijner waardigheid, daar onder: J. elion. f.

Kz. Onder een stralenschietend alziend oog:

officieren en

oud officieren van de loge

WILLEM FREDERIK

in het O.-. van amsterdam aan hun Z.'.A.'.Br.'.

JACOB VAN LENNEP

voorz.'.M.'.van hunne werkpl.-.

waarin een derde eeuw geleden hem het L.'.d.'.O.'.

geschonken werd d.m7 D.'.D.". io.'.m.'.v.'.h.d.'.w.'.l.'.5832 d.m 7 d.'.d.'. io.'.m.'.v.'.h.'.j.'.d.'.w.'.l.'.5866

Brons, 56 m.M. Verz. I eyler.

Roest, Verz. Groot Oosten, blz. 19.

JacüH VAN Lf.NNEP werd geboren te Amsterdam 24 maart 1802, bezocht de latijnsche scliool aldaar, daarna de universiteit te Leiden, waar hij 19 juni 1824 in de rechten promoveerde.

Eerst gaf hij veel poëzie uit, later zijne algemeen bekende reeks historische romans, begonnen in 1829 met „rf* Pleegzoon!'

I11 1829 benoemd tot Rijksadvokaat, bekleedde hij deze betrekking tot zijn dood.

Van 1853—1856 was hij lid van de 2' Kamer (konservatief). Hij was lid van talrijke wetenschappelijke genootschappen, kommandeur in de orden van den Ned. Leeuw en de Eikenkroon, ridder der Leopoldsorde. Hij overleed te Oosterbeek 25 Augustus 1868.