Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Omschrift in versierden rand:

aan nederlands scherpsciiuttekijen.

In de afsnede een ovaal voor het jaartal.

Ovaal, 54 bij 48 m.M.

Stempels aan de Rijksmunt.

87. 1866.

Prijspenning voor Teekenscholen.

Vz. De nederlandsche maagd naar links, gezeten op een antieken zetel, prijkende met het gekroonde nederlandsche wapen, houdt in den linkerarm een hoorn van overvloed en met de rechterhand een lauwerkrans uitgestrekt boven een voor haar staand kapiteel, waarop passer, palet met penseelen, beeldhouwershamer en rol papier liggen.

Kz. Glad.

Brons, 38 m.M. Verz. Rijksmunt.

Blijkens Lat. Stempels in dat jaar door D. van der Kei.len gesneden. (Prijspenningen n°. óo.)

88. 1866.

Prijspenning van het Bataafsch

Genootschap voor Proefondervindelijke Wijsbegeerte te Rotterdam.

Vz. Tusschen een drievoet met het wapen der provincie Holland, waarop een rookende uitdampschaal en een met het gekroonde wapen van Rotterdam prijkend voetstuk, waarop een

Sluiten