is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

95. 1867. 29 Juni.

Kanonisatie der Martelaren van Gorkum.

Vz. Het linksgewende borstbeeld van Paus Pius IX.

Omschrift: pio ix pont. max.

Kz. De H. Leonardus van Vechel, pastoor van Gorkum met zijn kapelaan den H. Nicolaus van PorPEL en de H. Nicolaus Pieck, guardiaan der Franciskanen of Minderbroeders, omgeven door de andere martelaren.

Daarboven op een wolk twee geknielde engelen met palmtakken in de handen.

Opschrift: martyres gorcumienses.

Koper verguld en verzilverd, ovaal met oog en ring, 22 bij 19 m.M. Verz Z.

Na do inneming van Gorkum door Marinus Brant op 26 Juni 1572, werd den volgenden dag het door Casper Torck verdedigde kasteel na een korte belegering genomen en werden de daarheen gevluchte R. K. geestelijken gevangen gehouden. In den nacht van 5 op 6 Juli 1572 naar den Briel overgebracht, werden 19 hunner op bevel van Wili.km van der Marck graaf van Lumeij in den nacht van 8 op 9 Juli d. a. v. ondanks de door Prins W11.1.em van Oranje afgegeven sauvegarde nabij het verwoeste Augustijnerklooster St. Elisabeth Te Rugge opgehangen. Het waren behalve de bovengenoemden: Hieronymus van Weert, vikaris der minderbroeders, Nicasius van Heeze, Godekridus van Mervel, Godefridus van Duinen, Joannes van Oisterwijk, rektor der Augustinessen, Joannes, pastoor van Hoornaar, Theodorus van Emiien, rektor der Franciskanessen, Wii.hadus van Denemarken, Antonius van Weert, Antonius van Hoornaar, Franciscus van Roij, Andreas Wouters, pastoor van Heinoort, AiiRIANUS van IIll.varenbeek, waarnemend pastoor te Monster, JacoBUS Lacoiis, kapelaan aldaar, petrus van Asche en Cornelus van Wijk.

5