is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Den 29 Juni 1867, op het iSe eeuwfeest van Petrus en Paulus, werden voornoemde 19 geestelijken door Paus Pu s IX op de lijst der Heiligen ingeschreven, nadat zij reeds bij dekreet van Paus cl.emens X d.d. 24 November 1675 onder de Gelukzaligen waren opgenomen. Naar de martelplaats worden bedevaarten gehouden, aan bet water uit den z.g. Heiligen Put, (de vroegere vischvijver van het klooster, waarin de in 1615 opgegraven beenderen der martelaren gereinigd werden), wordt heilkracht toegekend.

9«. 1867. 7 Juli.

Presentiepenning van de Société Royale de Numismatique de Belgique met borstbeeld van Hubertus Goltzius.

Vz. = n°. 54.

Kz. Omschrift: S"®© société kovai.k dk nu-

MISMATIQUE DE BELGIQUE

In het veld in een parelcirkel:

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

DU 7 JUILLET 1867

/{ A %

U X E L

Brons, 33 m.M. Mededeeling van den Heer Alph. de Witte.

97. 1867. 9—10 Juli.

Aanvang der werken voor den spoorweg en het kanaal op het eiland Walcheren.

Vz. Een in evenwicht hangende balans, waarop