is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Iers'' in den stads-schouwlmry en een Vondeltentoonstelling in Arli (5 Februari - 9 Maart 1879.)

103. 1867. 24 Oktober.

Eeuwfeest der maatschappij tot reddingvan drenkelingen te Amsterdam.

De prijspenning van Holtzhey beschreven en afgebeeld bij van Loon. Vervolg 50. stuk n°. 399, binnen den krans op de Kz. gegraveerd:

vicesimo lustro condito.

ci3i3ccclxvii.

-*•»

Goud, 35 m.M. Kon. Kab.

Zie voor bizonderheden omtrent dezen penning de aangehaalde plaats in het vervolg op van Loon.

104. 1867.

Kongregatie van de Onbevlekte Ontvangenis te Leiden opgericht.

Vz. Maria staande op den wereldbol, een slang onder de voeten, terzijde: w. & z. Omschrift: * congregatie *

van de onbevlekte ontvangenis der maagd Maria

Kz. Borstbeeld van een priester met aureool en palmtak, ter zijde: w. & z., omschrift: