is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Omschrift: * koninklijke nkderlandsche

TUINUOUW-MAATSCHAPI'IJ LINNAEUS.

Kz. Glad.

Brons, 40 m.M., Verz Z.

Deze maatschappij is opgericht in 1867 cn had een tuinbouwschool te Watergraafsmeer, geopend 23 Maart 1868, welke een rijkssubsidie van f 3000.—, benevens ƒ 2000. — van de provincie genoot. Den 3,n Augustus 1894 is ze opgeheven.

Carolus LinnaeUS werd geboren 23 Mei 1707 te R&shult bij Suderhof als zoon van den predikant Niels Linnaeus. Hij werd leerling van den beroemden zweedschen kruidkundige prof. CELSIUS te Upsala en maakte zich hoogst verdienstelijk door invoering van de nomenklatuur der planten. Hij bezocht ook ons vaderland (Leiden en Amsterdam) en overleed 10 Januari 177&- De I0°'' gedenkdag van zijn dood werd, op voorstel van Dr. G. F. Westerman, door de nederlandsche maatschappij voor tuinbouw en plantkunde te Amsterdam herdacht.

(Daar liet jaartal van de ie uitloving der penningen niet kon worden opgespoord, zijn ze op het stichtingsjaar der vereeniging geplaatst.)

107. 1867.

Krkenning van den Nederlandschen Weerbaarheidsbond door S. i>e Vries, 33 m.M. en 15 m.M. Zie Cat. Smits van Nieuwerkerk n° 3446 en 3447. Te vergeefs herhaalde malen in het Tijdschrift ter beschrijving opgevraagd.

10$. 1868. 5 Juni.

Op het overlijden van den beeldhouwer L. Roijer te Amsterdam.

Vz. Zijn links gewend hoofd, daaronder

i. p. menger f.