is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 7. De kosten, uit Ons tegenwoordig besluit voortvloeiende, komen ten laste van: enz.

model-brevet.

DE MINISTER VAN MARINE,

DE MINISTER VAN OORLOG,

DE MINISTER VAN KOLONIËN,

I)E GOUVERNEUR-GENERAAL VAN NEDERLANDSCH-INDlR,

Gezien hebbende 's Konings besluit van den I9l,,n Februarij 1869, n°« 13» waarbij het Hoogst Denzelven heeft behaagd een eereteeken in te stellen voor hen, die deelgenomen hebben aan belangrijke krijgsbedrijven ;

Verklaart, dat

N. N

geregtigd is tot het dragen van het voormeld eereteeken niet gesp, (de verklaring heeft:

geregtigd is tot het dragen van voormeld — aan hem bereids uitgereikt — eereteeken, ook van den gesp,)

als hebbende als (rang of graad)

bij het (bataillon of regiment)

aan boord van het (naam van het schip)

deelgenomen aan (krijgsbedrijf)

in het jaar

's Gravenhage, ,

= ; den

uatavia,

De Minister van Marine, Oorlog of Koloniën. of De GouverneurGeneraal van Nederlandsch-Indïê.

Oranjepenningen 1339.

Tegelijkertijd werden de navolgende gespen vastgesteld: a bali 1846.