is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In goud vereerd aan de leden van het hoofd-comité; Jhr Mr. J. nK Kuiji'ek, griffier van het gerechtshof te 's Ilertogenbosch, bezit het exemplaar van zijn vader, waarop ingeslagen op de Vz. onder aan : Jhr. Mr.

E. J. C. M. DE KUIJPER Mededeeling van Jhr. M. A. Snoeck.

Het onderscheidingsteeken dier kommissie was de penning Dikks " 9°5> bevestigd op een koperen gesp (liggend ovaal), die vastgehecht was op een rood, wit, blauw lint (staande kleuren) met afhangende zilveren franjes, 't geheel boven omgeven door rozetvormig gewerkt oranjelint.

145. Als voren.

Zilveren draagteeken door Prins Frederik der Nederlanden geschonken aan de leden der Comité's tot inzameling van geld voor het standbeeld.

Vz. In krans van eiken- en lauwerbladeren.

NATIONAAL GEDENKTEEKEN 1813.

Kz. In geheel gelijken krans 17

NOVEMBER '-S GRAVENHAGE

1863 \ 1869 18 bij 12 m.M., Verz. Z. Vervaardigd aan 's Rijks-Munt.

Werd gedragen aan 1 c.M. breed lint, wit-oranje-wit-oranje-wit.

140. Als voren.

Als voren. Draagpenning.