is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Omschrift: * ned. weerbaarheidsbond *

nat. wedstrijd • in • aug. 1870

Brons en tin, 33 m.M. Verz. Tevler. Oranjepenrtingen 1284.

Ten gevolge van het uitbreken van den Fransch-Duitschen oorlog had deze wedstrijd niet plaats.

109. 1870. 12 Oktober.

De Koning aan W. G. ten Houte de Lange, te Alkmaar.

Vz. — n°. 22.

Kz. In mirtenkrans:

aan

w. g. ten houte de lange te alkmaar den ijverigen klinischen i.eeraar den bevorderaar der volksgezondheid den getrouwen arts gedurende 50 jaren van wege den koning 12 october

1870.

Zilver en brons, 51 m.M., Tijdschrift 1896, blz. 265.

Willem Geldolf ten Houte de Lange werd geboren te Alkmaar 15 November 1799 en overleed aldaar 27 Februari 1882. In 1820 vestigde hij zich als heel- en vroedmeester, werd eerst stads-verloskundige, in