is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

180. 1870.

Draagpenning der rederijkerskamer Jan van Beers te Utrecht.

Vz. Gekroonde cartouche, waarop het wapen der stad Utrecht.

Omschrift: z. k. h. de prins van oranje

opperbeschermheer.

Kz. Omschrift: rederijkerskamer

jan van beers

In het veld, binnen een parelcirkel:

*

zinspreuk

steeds beter

*

Brons, met oog en ring, 32 m.M. Verz. Rijks munt.

Jan van Beers, geb. te Antwerpen, 22 Februari 1821, werd door de lezing van Conscience's Leeuw van Vlaanderen bewogen de letterkundige loopbaan te kiezen; hij leverde hoofdzakelijk overgevoelige poüzie. Na korten tijd professor aan het Stads-kollege te Mechelen te zijn geweest, werd hij in 1849 professor aan de normaalschool te Lier, in 1860 aan het Atheneum te Antwerpen.

181. 187 1. 4 Januari.

Ter eere van J. J. Putman te Utrecht. Vz. Zijn linksgewend borstbeeld, daaronder:

j. p. m. menger f.

Omschrift: jacobus josephus putman. Kz. In een krans van klimopbladeren het jaarschrift: