is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

18fi. 1871. 27 Juni—1 Juli.

25ste Landhuishoudkundig kongreste Groningen.

Vz. Ceres met een krans van korenaren om het hoofd; in de rechterhand een sikkel, in de linker een korenschoof. In de afsnede: mdccclxxi.

Omschrift: xxvste nederlandscii landhuishoudkundig congres te groningen.

Kz. Glad veld, omgeven door een krans van eikenloof en korenaren, waartusschen boven het gekroonde wapen der gemeente Groningen.

Brons, 47 m.M. Verz. Z.

Tijdschrift 1895, blz. 49, als gesneden door D. van der Kellen, naar een ontwerp van J. H. Egenberger.

187. 1871, 1 Julij.

25-jarig huwelijk van J. A. Smits van Nieuwerkerk en J. P. D. Bouw te Dordrecht.

Vz. De naast elkander geplaatste geslachtwapens, gedekt door een helm met vlucht, drie korenaren als helmteeken, twee wezels als schildhouders, rustende op eenig lofwerk. Daaronder twee saamgestrikte palmtakken en j.e(lion).

Smits. In groen een vierkante tafel gedragen door 4 pooten, waarop drie korenaren getakt en met bladeren, alles vergezeld van 7 fransche lelies, aan elke zijde drie boven eikanderen 1 in den punt, alles van goud.