is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alleen 3736 nummers penningen,) tellende, werd 5 Maart 1894 door A. MaK te Dordrecht publiek verkocht.

Volgens zijn testament dd. Mei 1893 werd bij die verkooping en bij het samenstellen van den katalogus de door den overledene opgemaakte lijst zooveel mogelijk gevolgd. Jammer dat de eigenwijze auctionnair de data der historische feiten wegliet, „als zijnde die van minder belang"! (Zie voorwoord katalogus).

18». 1871. 2 Juli.

Presentiepenning van de Société Royale de Numismatique de Belgique met borstbeeld van Th. van Berckel.

Vz. 's Mans rechtsgewend borstbeeld met staartpruik, daaronder: leop. wiener

Omschrift: theodore van berckel. Kz. Omkransd medaillon, gehouden door twee engeltjes, met het opschrift: Vs™"

Omschrift: société royale de numismatique de belgique

Brons, 33 m.M. Mededeeling van den heer Alph. de Witte.

Van Berckel, beroemd graveur, werd geboren te 's Hertogenbosch 21 April 1739, en overleed aldaar 19 September 1808, hij werkte te Brussel en Weenen.

190. 1871, 18 Juli.

Huwelijk van W. F. A. E. Maria Prinses der Nederlanden en W. A. M. K. Prins von Wied.

Vz. In twee uit bloemen gevormde, ovale medaillons, de tegenover elkander geplaatste hoofden van den Prins en de Prinses, een tusschen