is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de medaillons geplaatste Genius houdt boven de hoofden van elk een lauwerkrans. Op de bovenzijde van de medaillons links: xviiijvly en rechts: 1871.

Beneden op twee lauwertakken onder een kroon de vorstelijke wapens en daaronder :

s. de vries f. s'hage.

Omschrift: * willem. adolf. maximiliaan.karel.

PRINS. VON. WIED * WILHELMINA. FREDERICA. ANNA. ELISABETH. MARIA. PRINSES. DER. NEDERLANDEN

Kz. In het veld tusschen twee saamgestrikte lauwertakken:

22 AUGUSTUS. 1845 ——

5 julij. 1841

Omschrift: In twee regels beneden door een ster en dr. wap gescheiden:

DE. TEEDRE. BLOEMENBAND. DIE. BEELD. EN. HART. OMSTRENGELT. WORDT. DOOR. DIT. FEESTMETAAL. HERDACHT. IN. EEUWIG. SCHRIFT

ZOO. ZIJ. OOK. 'T. HUWLIJKSHEIL. DAT. U. 'T. GEMOED. VERENGELT. UW. BEIDER. DANKBRE. ZIEL. VOOR. ALTOOS. INGEGRIFT

Zilver en brons, 70 m.M., Verz. Z. Oranjepenningen 1285.

Het vorstendom Wied werd in 1806 gemediatiseerd en eerst met Nassau, later met Pruisen vereenigd. De vorstelijke familie woont op het kasteel te Neuwied of op het lustslot Monrepos. De prins is Generaal 4 la Suite van het Königin Augusta Garde Grenadier Regiment nn. 4, en Voorzitter van het Pruisische Heerenhuis

Uit dit huwelijk zijn 5 kinderen geboren: Erfprins Wilhelm