is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Omschrift * ter herinnering aan iiiït derde

eeuwfeest i april 1872 * het dankbare nageslacht

Kz. Een de face staande vrouw met haar linkervoet het spaansche wapen vertredende, houdt een lauwerkrans boven het door vlaggen en krijgstuig omgeven wapen van den Briel, waarachter zich een speer bevindt, waarop de vrijheidshoed geplaatst is en waaraan een wimpel met de spreuk: libertatis primitlebevestigd is, in hare linkerhand houdt zij een vaandel met het opschrift: met god voor vaderland

en oranje.

Aan de afsnede links: posthumus, rechts: amstekdam. In de afsnede: 1 april 1872

Omschrift: grondvesting van neerlands

onafhankelijkheid

Zilver en brons, 57 m.M. Afgebeeld Revue Beige 1872, pl. xvii n°. 5. Oranjepenningen 1289.

211. Al s voren.

Vz. Het aanziend borstbeeld van Willem den Zwijger, daaromheen: WILLEM I PRINS VAN

ORANJE grondlegger onzer vryiieid.

Omschrift: ter herinnering aan het derde

eeuwfeest i april 1872 het dankbare nageslacht

Kz. Geheel gelijk aan n°. 210, doch aan de afsnede alleen rechts: j. l>. p.(osthumus).