is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kz. In het veld:

•k

AAN-DE-LEDENVAN-DE-COMMISSIE-ONDERWIER-LEIDING-EN-TOEZICHTHET-FEEST-TER-HERINNERING-

VAN-DE-VESTIGING-ONZERONAFHANKELIJKHEID-IN'-1572OP-DEN-1-APRIL-1872-TE-SCHIEDAMIS-GEVIERD-WORDT-DEZE-PENNINGALS-HULDEBETOON-VOOR-HUNNEVERRICHTING EN-DOOR-DEINGEZETENEN-DANKBAAR-

AANGEBODEN.

Zilver, 45 m.M., Verz. v. Dijk v. Matenesse.

Hiervan zijn slechts 28 stuks geslagen, waarna de stempels vernietigd zijn, blijkens eene daarvan opgemaakte oorkonde. De exemplaren zijn verdeeld: 25 aan de feestkommissie, 1 voor den heer van Dijk van Matenesse, i voor de gemeente Schiedam en 1 voor het Kon. Penningkabinet te 's-Gravenhage.

1870. 6 April.

Hulde aan de feestkommissie te Vlissingen. Vz. Het gekroonde wapen van Vlissingen. Omschrift: 1572 6 april 1872.

Kz. Opschrift:

HULDE aan de

Feestcommissie

Zilver, 42 m.M., net gegraveerd, Oudheidskamer te Vlissing-en.

o