is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den, Thorbecke, (in zilver een snoek van natuurlijke kleur, zwemmende op een gegolfden dwarsbalk van acht stukken, beurtelings blauw en zilver), Nederland, Zwolle, Universiteit Gent — en beneden een opengeslagen boek, op welks bladen is ingegrift:

grond 17 maart

wet 1848

het opschrift: 31.ocT.1849-

tot

19.ai-ril.1853-

i-feb-i862-

tot

iofeb-i866-

3-jan-I87I-

tot

4-juniw872

Omschrift: * de-grondwet-mag-niet-eeneloutere-vorm-zij-moet-een-nationale-krachtwezen-

Brons, 44 m.M., Verz. Z.

Thorbkckk studeerde te Amsterdam en Leiden, waar hij in 1S20 in de letteren en in de beide rechten promoveerde, bezocht daarna verscheidene duitsche universiteiten, o. a. Güttingen en Berlijn en vestigde zich als advokaat te Amsterdam, doch werd reeds een jaar later benoemd tot hoogleeraar te Gent, welk ambt hij bij de revolutie van 1830 neerlegde om zich te Leiden te vestigen, waar hij weldra als professor in de staats- en rechtsgeschiedenis werd benoemd. In 1840 gekozen tot lid der 2e kamer, diende hij met 8 medeleden het bekende voorstel tot Grondwetsherziening in, dat echter 30 Mei 1845 werd verworpen. In Maart 1848, als lid der kommissie voor de Grondwetsherziening benoemd, zag hij haar ontwerp aangenomen en 3 November 1848 afgekondigd. De data op de Kz. van den