is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het door een krans van bloemen en vruchten omgeven gekroonde nederlandsche wapen met twee leeuwen als schildhouders, rustende op 2 omlaaggewende vlaggetjes en een lint met de spreuk: je maintiendr.m

Omschrift: * nederlandsche maatschappij

voor tuinbouw en plantkunde

Kz. Glad veld, omgeven door samengestrikte lauwer- en eiketakken.

Verguld zilver, zilver en brons 42 m.M., Verz. Z.

De maatschappij, in 1S72 opgericht en te Amsterdam gevestigd, telt 25 afdeelingen en tracht de belangen van tuinbouw en plantkunde, zoo in Nederland als in de overzeesche bezittingen, met alle haar ten dienste staande middelen te bevorderen. Binnen- en buitenlandsche vereenigingen, die in gelijke richting werkzaam zijn, kunnen zich bij haar aansluiten of met haar samenwerken.

25«. 1872.

Draagpenninkje van den Nederlandschen Weerbaarheidsbond.

Vz. De linksgaande nederlandsche leeuw met zwaard en pijlbundel.

Omschrift: eendragt maakt magt

In de afsnede: 22 ,f™BER

Kz. In een lauwerkrans:

scherpschutters wedstrijd

Omschrift: nederlandsche weerbaarheidsbond.