is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schoot liggend ontrold perkament houdende.

Links: Fabriek, schip, aardglobe, kan, hamer, passer en schietlood; rechts: bijenkorf, zeis, dorschvlegel, ploeg en spade.

Omschrift: landbouw, tuinbouw en nyverheid

In de afsnede: tentoonstelling

Kz. In een lauwerkrans:

EEREPRYS

toegekend aan

1873

Brons, 38 m.M. Verz. H. Kuipers.

'873.

Draagteeken van kommissarissen bij de tentoonstelling, gehouden te Oud-Beierland van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw, afdeeling Oud-Beierland en Strijen, (later genaamd afdeeling „De Hoeksche Waard").

De wapens van Oud-Beierland en Strijen gedekt door een fraai bewerkt naar voren uitstekend kroontje.

Eenzijdig, zilver met oog en ring, breed 28, hoog 26 mM. Verz. Z. •ZH7. 1873.

Ter eere van den schilder Rembrandt van

Rijn en zijne schilderij „de Nachtwacht".