is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vz. Op een voetstuk, waarop het wapen van Arnhem is aangebracht, staat een rechtsgewende Minervakop, daaromheen globe, bijenkorf en natuurkundige werktuigen, op den achtergrond een regenboog. In de afsnede:

gesticht door

Omschrift: natuurkundig genootschap tot

nut en vergenoegen te arnhem Kz. In een lauwerkrans :

I824"i^74 _ ••• —

Omschrift: herdenking aan het vijftigjarig bestaan.

Onder langs den rand: i, h. eberson inv. de

vries arnhem fec.

Zilver en brons, 52 m.M. Verz. Z. 291. 1874. 31 Maart.

Gouden bruiloft van Jhr. H. D. Hooft van Woudenberg van Geekestein en W. C. Kluppel

Vz. De door een ridderkroon met gevleuSfelden helm en een hoofd als helmteeken gedekte wapens der echtelieden.

Hooft. Rood veld beladen met zilveren manshoofd met gouden haar en groenen lau-