is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

houdt in haar arm een schepter en achter haar vertoont zich de nederlandsche leeuw. Links op den voorgrond de gevleugelde geschiedenis, die op een geschiedtafel : xxv—jaar grift. Tusschen de beide figuren onder het medaillon de koninklijke mantel. Op den sokel: ed. gf.ertsfec. In de afsnede: JUBIL/EUM.

j. smulders & co. uitg's. 's hagf-.

Omschrift: NEDERLAND—r2 MEI—1874.

Kz. De Koning voor den troon staande omhangen met den koninklijken mantel, zijne rechterhand zwerend opgeheven en de linker op een geschiedtafel met het opschrift grond— wet plaatsende, welke tafel hem door de gerechtigheid voorgehouden wordt. Links de nederlandsche maagd met den vrijheidshoed, hare rechterhand op den kop van den leeuw latende rusten. In de afsnede:

JE MAINTIENDRAI.

In het veld links: ed. geervs f. en rechts: «ruxei.lf.s.

Omschrift: NEDERLAND 12 MEI 1849.

Zilver en brons, 65 m.M. Kon. Kab.

Oranjepenningen 1306.

*205. Vz. 's Konings linksgewend hoofd, daaronder : ei). geerts. f.

Omschrift: willem iii koning der neder-

landen.

Kz. De geschiedenis, voorgesteld als eene naakte gevleugelde vrouw, naar rechts gewend