is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

\ erguld, omgeven door een rand van roode, witte en blauwe vakken, 30 m.M. Verz. Z,

«l&l. Linksgewend hoofd van Z. M. Willem III.

Omschrift: willem iii koning der ned. g. h. v. l. in parelcirkel.

Verguld, 15" m.M. Verz. Z.

BIZONDERE PENNINGEN.

:K2. Hulde van de orde van vrijmetselaren.

Vz. Eene vrouw, links voor het op een zuil geplaatste borstbeeld desKonings staande, waarboven zij een lauwerkrans houdt en dat door een stralen schietend alziend oog beschenen wordt; tegen de zuil rusten een schild met de jaartallen 1849 en 1874, een passer en een winkelhaak, aan de voeten der vrouw liefden

O O

een truweel en passer. In de afsnede : DE VRIES J Kz. In het veld: de orde—der vrymet-

selaren—in het koningryk der nederlanden onderhoorige koloniën en landen—ter

herinnering—aan de vyfentwintigjarige regering van—koning willem iii—12 mei

Zilver en brons, 75 m.M., Verz. Teyler. Roest Verz. van het Groot Oosten bl. 19, Oranjepenningen 1309.

Door Prins Frederik, den ccibiedwaardigen Grootmeester Natio-