is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kz. Onder de koninklijke kroon een opengeslagen boek, rustend op gekruisten degen en schepter, omgeven door eike- en lauwertakken, (navolging van den strooipenning, Dirks 690.)

Omschrift: voorspoki» * vrede * vryheid.

Tin, met oog en ring, 31 bij 25 m.M., Verz. Z.

Volgens Bijdragen 2e druk nw 551 te Tilburg gedragen en volgens mededeeling van den heer D. O. Lels, door de werklieden van het atelier der Staatsspoorwegen aldaar geslagen op een door hen samengestelden praalwagen in den optocht en „nog tamelijk heet" onder het volk gestrooid.

Utrecht.

Vz. Het rechtsgewend hoofd van Z. M., daaronder: 4. r. m. mf.xger. f.

Omschrift: willem iii gedurende xxv jaar

koning der nederlanden.

Kz. Onder een hemellicht eene ^evleusrelde

o o

vrouw, op een geschiedtafel de jaartallen 1849—1874 griffende, voor haar staat een bekransde kolom, waarop de koninklijke kroon op een kussen ligt en op welks voorzijde het gekroonde nederlandsche wapen met de spreuk je maintiendrai prijkt, daarnaast ligt onder een oranjeboom de nederlandsche leeuw, die een schild met pijlbundel er op vasthoudt, in het verschiet de domtoren met de vlag op den top. In de afsnede het gekroonde wapen