is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<v 25 JAREN .o°

/j.,

*» ECHT 26 JULV 1&7^'

Kz. Omschrift op matten rand:

s3> de heer zegene u ex behoede u $

matth. xxv v: 34—40

In het veld, onder een bladerkrans, de wapens van Maarssen en Maarsseveen, met het omschrift:

© hulde van de ingezetenen van maarsseveen en maarssen

Brons, 61 m.M., nal. J. Elion.

HuydecopeR: Gedeeld, 1. In blauw een zilveren adelaar zonder tong; 2. Doorsneden in drieën, a in zwart een achtpuntige zilveren ster (v. WiERlNGEN), b in goud drie zwarte ossenkruinen met de hoorns, 2 en I, (Huydecoper), c in zwart een loopende zilveren hazewindhond met goud geboorden en geringden rooden halsband (van Gemen); hartschild, het wapen van Maarsseveen.

Ram: In rood een klimmende zilveren ram met gouden hoorns.

345. 1874 27 Juli—27 Augustus.

Konferentie voor de internationale regeling der oorlogswetten en gebruiken te Brussel.

Vz. St. Michiel den duivel verslaande, omgeven door de wapens der 15 staten, die afgevaardigden ter konferentie zonden: t. w. Duitschland, Oostenrijk-Hongarije, België, Denemarken, Spanje, Frankrijk, Engeland, Griekenland, Italië, Nederland, Portugal, Rusland, Zweden en Noorwegen, Zwitserland en Turkije,