is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schappij Nederland, hunnen Eere Voorzitter, Zijne Koninklijke Hoopheid Prins Hendrik der Nederlanden, hoogst eerbiedig aangeboden, eene Gedenkpenning in goud, zilver en brons, eenig exemplaar, met uitzondering van één afdruk in brons in het archief der Stoomvaart Maatschappij nedergelegd.

Deze Gedenkpenning strekt ter blijvende herinnering der Vorstelijke aanmoediging van Prins Hendrik der Nederlanden, door wiens zedelijke en materiüele ondersteuning de vloot der Maatschappij tot zes stoomschepen is voltooid, ten einde Nederland en NederlandschXndien inniger te verbinden, der Scheepvaart nieuwe wegen aan te wijzen, den Koophandel uit te breiden, der Nijverheid tot grootere ontwikkeling te brengen, hel dierbaar Vaderland in bloei en voorspoed te doen toenemen.

Zij wenschen bij hunne oprechte Huldebetuiging de tolken te zijn der dankbare gevoelens van geheel het Nederlandsche Volk.

De Directeuren Namens Commissarissen

(get.) Boissevain, (get.) Den Tex,

W. Ramann, Voorzitter

„ Tegelberg. (Sr/n'/>.)

{Monogram )

Lager stond:

In 1874 waren Commissarissen der Stoomvaart Maatschappij Nederland :

Jhr. Mr. C. J. A. den Tex, Voorzitter, A. A. Bienfait, ViceVoorzitter, J. E. Cornelissen, A. R. J. Cramerus, Mr. C. A. Crommelin, P. C. Loopuyt, E. Mohr, M. M. de Monchy, C. F. Quien, Jhr. G. A. Tindal en A. C Wertheim.

De Stoomvaartmaatschappij Nederland werd opgericht te Amsterdam 13 Mei 1870 onder beschermheerschap van Z M. Koning Willem III; 8 Mei 1871 kwam het eerste stoomschip te Nieuwediep binnen, in 1872 werd Frins Hendrik Eere-Voorzitter. I11 Oktober 1874 werd een geregelde vierwekelijksche postdienst via SouthamptonNapels (later vervangen achtereenvolgens door Marseille en Genua) geopend, kort daarop een driewekelijksche, in 1879 een 14-daagsche dienst; in 1894 telde de maatschappij 16 stoomschepen.

349. 4 December.

4e Eeuwfeest van het stedelijk gymnasium te Utrecht, (oudtijds St. Hieronymusschool).