is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan oranje strik met blauw, wit, rooden overslag. Verz. Z.

Volgens een bij het door mij gekochte exemplaar gevoegde aanteekening werd dit penninkje gedragen door de leden „der beide vereenigingen" (van landbouw en van tuinbouw) en door den Prins zelf als eerevoorzitter bij gelegenheid der land- en tuinbouwtentoonstelling, welke ter viering van 's Prinsen 25 jarig stadhouderschap werd gehouden.

374. 1875. 27 Oktober.

6e Eeuwfeest van de begiftiging van Amsterdam met tolvrijheid door Graaf Fi.oris V.

Vz. De stedemaagd van Amsterdam rechts gezeten, met hare rechterhand een antiek scheepsroer en in hare linkerarm het stedelijk wapen houdende. Boven haar zweven twee engeltjes, een perkament met het opschrift: florentius comes houdende; het eene engeltje houdt een wapen met een schip, terwijl het andere engeltje op de bazuin blaast. Rechts van de stedemaagd zweeft Mercurius met zijn staf. Achter haar Neptunus op zijn wagen. Links een gedeelte van Rembrandts schilderij „de Nachtwacht". Rechts het paleis op den Dam. Op den voorgrond verschillende voorwerpen van handel, nijverheid en kunst. In het verschiet schepen en een spoortrein. In de afsnede: 27 octobf.r 1875.— m. c. pk vries jk.

inv. et kec.

Omschrift : door het bloeiende amsterdam

feestelyk herdacht.